O nas

OSP Lubsza
ul. Plebiscytowa 2, 42-287 Lubsza
Tel. 883 337 361
KRS : 168516

 


Zarząd:

Prezes: Bogacki Jacek

Naczelnik: Lech Lucjan

Wiceprezes: Opiełka Roman

Z-ca naczelnika: Opiełka Tomasz

Sekretarz: Opiełka Katarzyna

Skarbnik: Pająk Tomasz

Gospodarz: Flak Zenon

Kronikarz: Pyrek Żaneta

 

Cele działania organizacji:

  • Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
  • Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów , zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
  • Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi;
  • Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej;
  • Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.