Dotacje na rok 2016

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubszy podpisała z Gminą Woźniki w 2016r umowy na następujące zadania publiczne :

  1. Strona Internetowa - 500 zł
  2. Oceanarium - zwiedzanie i nauka - 500 zł
  3. Pokaz ratownictwa medycznego i technicznego - 1.000 zł
  4. Sporty Pożarnicze - 1.000 zł
  5. Festyn - 1.750 zł
  6. Utrzymanie gotowości bojowej I półrocze  - 12.474 zł
  7. Utrzymanie gotowości bojowej II półrocze - 12.579 zł + 715 zł
  8. Wycieczka do zoo i Oceanarium - 2.000 zł
  9. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego - 7.100 z