SPORTY POŻARNICZE 2016 :)

Dnia 01.10.2016 odbyły się sporty pożarnicze zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Lubszy.

W Sportach brali udział członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Lubsza, ale także wszyscy chętni, którzy chcieli spróbować swoich sił jako potencjalny strażak.

Rozpoczęto przywitaniem wszystkich zgromadzonych, następnie oprowadzeniem przybyłych po strażnicy. Kolejnym punktem było pokazanie i wytłumaczenie do czego służy sprzęt pożarniczy znajdujący się na samochodzie bojowym jednostki.

Odbyło się również krótkie szkolenie z kursu Pierwszej Pomocy, dla jednych przypomnienie a dla drugich nauka jak ratować ludzkie życie.

Po części teoretycznej przyszedł czas na część praktyczną.

Uczestnicy musieli pokonać przygotowany tor przeszkód, jak również stawić czoło innym wyzwaniom.

Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania za przybycie. Mamy nadzieję,że w małej mierze zaszczepiliśmy naszą pasją, jaka jest chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Projekt współfinansowany przez Gminę Woźniki.