Dotacje 2017

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubszy podpisała z Gminą Woźniki w 2017r na zadania publiczne następujące umowy  :

  1. Gotowość Bojowa - 12.748 zł
  2. Aktywny wypoczynek - 1.000 zł
  3. Festyn strażacki - 1.700 zł
  4. Pokaz medyczny - 500 zł
  5. Gotowość Bojowa II Półrocze - 12.928 zł
  6. Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej włączonej do KSRG - 4.400  ( umowa o nr 2670/1216242/2017 podpisaną z Komendantem Głównym PSP )
  7. Wycieczka do energylandii -1. 000
  8. "Srebrne miasto " + konkurs rysunkowy  - 1.700